Komma

Primary tabs

Komma i lister:

Han skrev ord, sætninger og afsnit.

(I stedet for og, men eller eller.)

Liste af tillægsord: en stor, vred forfatter.

(OBS: en stor vred forfatter = af en vred forfatter at være var han stor.)

Liste af titler før navn: forfatter, mag.art. Knudsen.

(OBS: ikke hvis den ene "titel" er hr., fru osv.)

Liste af adressedele og den slags: Nørregade 65 B, 2. th.

Også til sidst: Nørregade 65 B, 2. th., om morgenen.

Liste med gentagelser: meget, meget vred.

Om dette komma: § 46. Opremsningskomma mv..

 

Komma om selvstændige sætningsdele:

Selvstændige sætningsdele kan udelades. Komma bruges til at fremhæve dem, eller til at bryde en lang sætning op.

Forfatteren søgte, fortvivlet, efter det bedste ord.

Forfatteren søgte efter det bedste ord, med fortvivlelsen tegnet i hvert anstigstræk.

Små forklaringer og uddybninger: Den største forfatter, Stephen King, begår endnu en genistreg.

Led udenfor sætningen: Se forfatteren, alle sammen!

Hej, forfatter! Går det fremad?

Du er forfatter, ikke?

Forfatteren arbejder, stille og ensom.

Er han god nok, ham forfatteren?

Forklaringer og præciseringer, efter bl.a., fx, dvs., uanset, dels, også, nemlig, herunder, enten, måske.

Selvstændige ledsætninger: Bogen er skrevet af Stephen King, som også skrev Tommyknockers.

Man bør stave korrekt, så flest muligt forstår det.

Om dette komma: § 47. Komma ved selvstændige sætningsdele.

 

Komma ved helsætninger, der hører sammen:

Sætninger, der er forbundet med og, eller, men, for, this, så: Skrivemaskinen klaprede, og papiret dirrede.

Også selvom udsagnsleddet er væk, men ikke hvis grundleddet er væk og bindeordet stadig er der: Hun skriver og redigerer og udgiver.

Ved opremsning, der kunne have stået og, eller, men: Skrivemaskinen klaprede, papiret dirrede.

Også selvom udsagnsled eller grundled er væk.

Gentagelse af grundled og udsagnsled (eller gør).

Det var ikke verdens bedste bog, var det?

Bogen udkommmer ikke til tiden, gør den?

Bydemåde: Skriv mere, læg mindre kabale.

Jo tættere bydemåderne hænger sammen, jo mere bør komma udelades: Skriv, redigér(,) og udgiv.

Ved siden af replik eller citat: "Jeg skriver, jeg skriver," sagde han.

Om dette komma: § 48. Helsætninger.

 

Komma efter ledsætning:

Førhen satte man komma rundt om ledsætninger (før bisætninger), dvs. typisk sætninger, der begynder med at, der, som, hv-ord, når, da, fordi ... I dag sættes kun slutkomma (komma efter), ikke startkomma.

Bogen bliver forsinket når forfatteren brummer.

Når forfatteren brummer, bliver bogen forsinket.

Vi havde hørt at forfatteren brummer, når bogen er forsinket. (Bemærk at kommaet er et slutkomma.)

Mellem sideordnede ledsætninger: At forfatteren brummer, og at bogen bliver forsinket, er dårlige tegn.

Komma er valgfrit hvis biordet udelades 2. gang: At forfatteren brummer(,) og bogen bliver forsinket, er dårlige tegn.

Også i sætninger hvor at/som udelades helt: Jeg tror forfatteren brummer(,) og bogen bliver forsinket.

Som allerede set under selvstændige sætningsdele, hvis ledsætningen også er selvstændig (kan udelades), sættes kommaet.

Om dette komma: § 49-50. Ledsætninger.

 

Helt generelt om komma: § 45-51. Komma.