Vejledning til Libellus

December 2005 genopstod Libellus på en ny server. Rekonstruktionen lykkedes ikke helt, da der ikke var backup af alle filer. Og links bliver ikke længere opdateret. Men det tidløse indhold er stadig det samme.

Når du ankommer til hovedsiden i Libellus, er der en menu af begreber foroven til venstre.

Der findes flere slags begreber i Libellus. Alle begreberne har hver et kapitel, og er med i den alfabetiske liste af begreber. Primære og sekundære begreber er desuden med i menuen foroven til venstre. Endelig er primære begreber (dem over stregen i menuen) et godt sted af starte med at læse bogen, og de repræsenterer de store overskrifter i Libellus.

Ved at vælge et af begreberne i menuen, kommer der et begrebskort frem. Det valgte begreb er med i begrebskortet, yderst til venstre. En masse andre begreber, der hænger sammen med det første, er også med på kortet. Nu kan man vælge et kapitel ved at klikke på kortet. Primære begreber er fremhævet på begrebskortene. Hvis begrebskortet for et primært begreb indeholder et andet primært begreb, går kortet ikke til højre for dette andet begreb - der må man vælge kortet for dette andet begreb, for at få resten af historien.

Et begrebskort skal læses ved at danne sætninger af 2 begreber, og deres forbindelse. Her til højre står der fx. "Database manipuleres af SQL", "Database optimeres vha. normalisering" og "Database beskrives af E/R-diagram".

Ved at vælge "Ud med begrebskort", kan du lukke begrebskortet, uden at have valgt et begreb.

Når du har valgt et begreb, er der også et lille begrebskort i bunden. Her kan du også klikke dig frem til det næste begreb.

Hvis du senere vælger et stort begrebskort igen, vil det være fremhævet hvilke begreber du allerede har læst om.

De fleste af begreberne trækker på et fælles eksempel: at der skal udvikles et program, så man kan spille "Sænke slagskibe" online.

Der er også andre måder at læse bogen på - de såkaldte nødudgange. Dem får du frem ved at holde musen over exit-skiltet til venstre. Her kan du vælge mellem en alfabetisk liste over alle begreber og kilder, en printervenlig version der indeholder alle kapitler, denne vejledning og et kapitel om baggrunden for Libellus. Og du kan skifte sprog mellem dansk og engelsk.

Der er henvisning til kilder flere steder. Den alfabetiske liste over begreber indeholder også en liste over kilder - dette er den samme liste af kilder, du vil finde i pensum-listen. Hvis en kilde indeholder ordet "(obl.)" betyder det at den er obligatorisk - evt. står der også, om det gælder for præcis dit hold eller ej.

Libellus