Eksempler på programmerings-sprog

Sprog:
Program-element:
Det er ikke muligt at lave et opslag på alle kombinationer.
XHTML / hello world
 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Hej verden</title>
</head>
<body>
<p>Hej verden!</p>
</body>
</html>
XHTML / kommentarer
 
<!-- det her er en lille kommentar -->
XHTML / operatorer
 
Det kan man ikke.
XHTML / og/eller
 
Det kan man ikke.
XHTML / variabel
 
Det kan man ikke.
XHTML / if
 
Det kan man ikke.
XHTML / udgrening
 
Det kan man ikke.
XHTML / for
 
Det kan man ikke.
XHTML / while
 
Det kan man ikke.
XHTML / array
 
Det kan man ikke.
XHTML / for/array
 
Det kan man ikke.
XHTML / bibliotek
 
Det kan man ikke.
XHTML / funktion
 
Det kan man ikke.
XHTML / luft
 
<p>Det her er en meget lang paragraf,
som gerne skulle adskilles fra den kommmende paragraf.</p>
 
<p>Det kan man fx. skrive som her.</p>
XHTML / fejlcheck
 
Det kan man ikke.
XHTML / database
 
Det kan man ikke.
XHTML / formular
 
<form action="http://stream.imma.dk/lisea/bog/dok/visalt.php" method="POST" name="oprettelse" onSubmit="return afsendelse(this)">
<input type="hidden" name="hemm" value="Et hemmeligt felt" />
Navn: <input type="text" name="navn" /><br />
Type: <select name="type">
<option>Spiller</option>
<option>Administrator</option>
</select><br />
<input type="submit" id="submit1" name="submit1" />
</form>
XHTML / session
 
Det kan man ikke.
Pseudokode / hello world
 
det her et lille program, hvis eneste mission er at skrive "hej verden" på skærmen, og dermed demonstrere, at programmøren kan få et simpelt program til at virke
Pseudokode / kommentarer
 
(det her er en lille kommentar)
Pseudokode / operatorer
 
a = b + c (plus, tildeling)
a = b - c (minus)
a = b * c (gange)
a = b / c (dividere)
a = b mod c (modulus; resten hvis b divideres med c; 1 = 7 mod 2; praktisk hvis man skal skelne lige tal fra ulige)
hvis a == b (sammenligning)
  (ikke noget)
hvis a != b (forskellig fra)
  (heller ikke noget)
hvis a < b (mindre end)
  (stadig ikke noget)
hvis a <= b (mindre end eller lig med)
  (jamen, ingenting)
 
Pseudokode / og/eller
 
noget
Pseudokode / variabel
 
noget
Pseudokode / if
 
noget
Pseudokode / udgrening
 
noget
Pseudokode / for
 
noget
Pseudokode / while
 
noget
Pseudokode / array
 
noget
Pseudokode / for/array
 
noget
Pseudokode / bibliotek
 
noget
Pseudokode / funktion
 
noget
Pseudokode / luft
 
noget
Pseudokode / fejlcheck
 
noget
Pseudokode / database
 
noget
Pseudokode / formular
 
noget
Pseudokode / session
 
noget
Javascript / hello world
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<HEAD>
 
<TITLE>Hej verden</TITLE>
 
</HEAD>
<BODY>
<H1><SCRIPT>
<!-- // Skjuler scriptet for aeldre browsere
 
document.write("Hej verden!")
 
// Slut på kommentar, der skjuler scriptet for aeldre browsere -->
</SCRIPT></H1>
</BODY>
</HTML>
Javascript / kommentarer
 
<SCRIPT>
<!-- // Skjuler scriptet for aeldre browsere
 
// det her er en lille kommentar
 
/*
 * og den her kommentar
 * er meget lang
 * og over flere linjer
 */
 
// Slut på kommentar, der skjuler scriptet for aeldre browsere -->
</SCRIPT>
Javascript / operatorer
 
<SCRIPT>
<!-- // Skjuler scriptet for aeldre browsere
 
a = b + c; // plus, tildeling
a = b - c; // minus
a = b * c; // gange
a = b / c; // dividere
a = b % c; // modulus; resten hvis b divideres med c; 1 = 7 % 2; praktisk hvis man skal skelne lige tal fra ulige
if (a == b) { // sammenligning
  // ikke noget
}
if (a != b) { // forskellig fra
  // heller ikke noget
}
if (a < b) { // mindre end
  // stadig ikke noget
}
if (a <= b) { // mindre end eller lig med
  // jamen, ingenting
}
 
// Slut på kommentar, der skjuler scriptet for aeldre browsere -->
</SCRIPT>
Javascript / og/eller
 
<SCRIPT>
<!-- // Skjuler scriptet for aeldre browsere
 
if (skibHavdeEtFelt && spillerHavdeEtSkib) { // og
  udpegVinder();
}
 
if (feltEjesAfA || feltEjesAfB) { // eller
  tegnIkkeVandFelt();
}
 
if (!feltEjesAfA) { // ikke
  checkEjesAfB();
}
 
// Slut på kommentar, der skjuler scriptet for aeldre browsere -->
</SCRIPT>
Javascript / variabel
 
<SCRIPT>
<!-- // Skjuler scriptet for aeldre browsere
 
var antalSkibe;
antalSkibe = 5;
// et skib blev ramt
antalSkibe = antalSkibe - 1;
 
// Slut på kommentar, der skjuler scriptet for aeldre browsere -->
</SCRIPT>
Javascript / if
 
<SCRIPT>
<!-- // Skjuler scriptet for aeldre browsere
 
if (antalSkibe == 0) {
  document.write("Du har tabt!");
}
 
// Slut på kommentar, der skjuler scriptet for aeldre browsere -->
</SCRIPT>
Javascript / udgrening
 
<SCRIPT>
<!-- // Skjuler scriptet for aeldre browsere
 
switch (feltType) {
  case "vand" :
    tegnFelt("blue");
    break;
  case "ramtvand" :
    tegnFelt("cross");
    break;
  case "skib" :
    tegnFelt("brown");
    break;
  case "ramtskib" :
    tegnFelt("red");
    break;
  default :
    tegnFelt("white");
}
 
// Slut på kommentar, der skjuler scriptet for aeldre browsere -->
</SCRIPT>
Javascript / for
 
<SCRIPT>
<!-- // Skjuler scriptet for aeldre browsere
 
for (i=0; i<antalSkibe; i++) {
  tegnSkib(i);
}
 
// Slut på kommentar, der skjuler scriptet for aeldre browsere -->
</SCRIPT>
Javascript / while
 
<SCRIPT>
<!-- // Skjuler scriptet for aeldre browsere
 
while ( antalSkibe > 0 ) {
  modtagSkud(); // kan aendre antalSkibe
}
 
// Slut på kommentar, der skjuler scriptet for aeldre browsere -->
</SCRIPT>
Javascript / array
 
<SCRIPT>
<!-- // Skjuler scriptet for aeldre browsere
 
mineSkibe = new Array(5);
mineSkibe[0] = "ubåd";
mineSkibe[4] = "hangarskib";
 
// Slut på kommentar, der skjuler scriptet for aeldre browsere -->
</SCRIPT>
Javascript / bibliotek
 
[bib.js i sin helhed]
 
function taelFelter(type) {
  if (type == "krydser") {
    return 5;
  } else {
    return 3;
  }
}
 
[og den anden fil, i uddrag]
 
<SCRIPT language="JavaScript" src="bib.js"></SCRIPT>
 
<SCRIPT>
<!-- // Skjuler scriptet for aeldre browsere
 
antalFelter = taelFelter(minType);
 
// Slut på kommentar, der skjuler scriptet for aeldre browsere -->
</SCRIPT>
Javascript / funktion
 
<SCRIPT>
<!-- // Skjuler scriptet for aeldre browsere
 
function taelFelter(type) {
  if (type == "krydser") {
    return 5;
  } else {
    return 3;
  }
}
// her kommer noget mere kode
antalFelter = taelFelter(minType);
 
// Slut på kommentar, der skjuler scriptet for aeldre browsere -->
</SCRIPT>
Javascript / database
 
Det kan man ikke.
Javascript / formular
 
<SCRIPT>
<!-- // Skjuler scriptet for aeldre browsere
 
function afsendelse(form) {
  if (form.navn.value == "") {
    alert("Fejl");
    return false;
  }
  return true;
}
 
// Slut på kommentar, der skjuler scriptet for aeldre browsere -->
</SCRIPT>
PHP / hello world
 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<HEAD>
 
<TITLE>Hej verden</TITLE>
 
</HEAD>
<BODY>
<?php
 
print "Hej verden!";
 
?>
</BODY>
</HTML>
PHP / kommentarer
 
<?php
 
// det her er en lille kommmentar
# det er det her ogsaa
 
/*
 * og den her kommentar
 * er meget lang
 * og over flere linjer
 */
 
?>
PHP / operatorer
 
<?php
 
$a = $b + $c; // plus, tildeling
$a = $b - $c; // minus
$a = $b * $c; // gange
$a = $b / $c; // dividere
$a = $b % $c; // modulus; resten hvis $b divideres med $c; 1 = 7 % 2; praktisk hvis man skal skelne lige tal fra ulige
if ($a == $b) { // sammenligning
  // ikke noget
}
if ($a != $b) { // forskellig fra
  // heller ikke noget
}
if ($a < $b) { // mindre end
  // stadig ikke noget
}
if ($a <= $b) { // mindre end eller lig med
  // jamen, ingenting
}
 
?>
PHP / og/eller
 
<?php
 
if ($skibHavdeEtFelt && $spillerHavdeEtSkib) { // og
  udpegVinder();
}
 
if ($feltEjesAfA || $feltEjesAfB) { // eller
  tegnIkkeVandFelt();
}
 
if (!$feltEjesAfA) { // ikke
  checkEjesAfB();
}
 
?>
PHP / variabel
 
<?php
 
$antalSkibe = 5;
// et skib blev ramt
$antalSkibe = $antalSkibe - 1;
 
?>
PHP / if
 
<?php
 
if ($antalSkibe == 0) {
  print "Du har tabt!";
}
 
?>
PHP / udgrening
 
<?php
 
switch ($feltType) {
  case "vand" :
    tegnFelt("blue");
    break;
  case "ramtvand" :
    tegnFelt("cross");
    break;
  case "skib" :
    tegnFelt("brown");
    break;
  case "ramtskib" :
    tegnFelt("red");
    break;
  default :
    tegnFelt("white");
}
 
?>
PHP / for
 
<?php
 
for ($i=0;$i<$antalSkibe;$i++) {
  tegnSkib($i);
}
 
?>
PHP / while
 
<?php
 
while ($antalSkibe > 0) {
  modtagSkud(); // kan aendre $antalSkibe
}
 
?>
PHP / array
 
<?php
 
$mineSkibe[0] = "ubåd";
$mineSkibe[4] = "hangarskib";
 
$x = 0;
$y = 1;
$dimension["ubåd"][$x] = 2;
$dimension["ubåd"][$y] = 1;
 
?>
PHP / for/array
 
<?php
// antaget arrayet mineSkibe er veldefineret
$antal = count($mineSkibe);
for ($i = 0; $i < $antal; $i++) {
  print $mineSkibe[$i];
}
?>
PHP / bibliotek
 
[bib.php i sin helhed]
 
<?php
function taelFelter($type) {
  if ($type == "krydser") {
    return 5;
  } else {
    return 3;
  }
}
?>
 
[og den anden fil, i uddrag]
 
<?php
include "bib.php";
$antalFelter = taelFelter($minType);
?>
PHP / funktion
 
<?php
 
function taelFelter($type) {
  if ($type == "krydser") {
    return 5;
  } else {
    return 3;
  }
}
// noget mere kode
$antalFelter = taelFelter($minType);
 
?>
PHP / luft
 
<?php
// meget svært at læse
  if ($a == $b) {
if ($c != $d) {
print "hej mor";
  }
  }
 
// svært at læse
if ($a == $b) {
if ($c != $d) {
print "hej mor";
}
}
 
// let at læse
if ($a == $b) {
  if ($c != $d) {
    print "hej mor";
  }
}
 
?>
PHP / fejlcheck
 
<?php
 
$handle = fopen("/home/rasmus/skibe.txt", "r");
if ($handle == FALSE) {
  print "Filen kunne ikke åbnes.";
}
 
$dbh = ibase_connect($FilePath, $userid, $password);
if ($dbh == FALSE) {
  print "Databasen kunne ikke åbnes.";
}
 
?>
PHP / database
 
<?php
 
// her ligger databasen med skibe
$FilePath = "/home/databaser/lisea1.gdb";
$userid = "lisea";
$password = "lisea";
 
// lav forbindelse til databasen
$dbh = ibase_connect($FilePath, $userid, $password);
 
// SQL sætning - tæl spillerne
$SQL = "select count(*) as mitantal from lisea1";
$sth = ibase_query($dbh, $SQL);
$rakke = ibase_fetch_object($sth);
 
$antal = $rakke->MITANTAL;
ibase_free_result($sth);
ibase_close($dbh);
 
print $antal . " rækker i databasen";
?>
PHP / formular
 
<?php
// metode 1 - god til debugging
// hvis det var en form, med get: $HTTP_GET_VARS
// men det er det ikke
foreach(array_keys($HTTP_POST_VARS) as $s) {
  print $s . " = " . $HTTP_POST_VARS[$s] . "<br>\n";
}
 
// metode 2 - når man ved hvad man vil
$navn = $HTTP_POST_VARS['navn'];
print "navn = " . $navn . "<br>\n";
?>
PHP / session
 
[login.php i uddrag]
 
<?php
// login-funktion
if ($navntastetind == $navnfradatabase && $passwordtastetind == $passwordfradatabase) {
  session_start("skibe");
  $_SESSION['login'] = "LY";
  header("Location: admin.php");
} else {
  header("Location: index.html");
}
?>
 
[admin.php i uddrag]
 
<?php
// check af login
session_start("skibe");
 
if ($_SESSION['login'] != "LY") {
  header("Location: index.html");
}
?>
ASP / hello world
 
<%@ Language=VBScript %>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<title>Hej verden</title>
</head>
<body>
<h1>Øvelse 1</h1>
<%
Response.Write("<p><b>Hej verden!</b></p>")
%>
</body>
</html>
ASP / kommentarer
 
<%
 
' det her er en lille kommmentar
 
%>
ASP / operatorer
 
<%
 
a = b + c ' plus, tildeling
a = b - c ' minus
a = b * c ' gange
a = b / c ' dividere
a = b mod c ' modulus; resten hvis b divideres med c; 1 = 7 mod 2; praktisk hvis man skal skelne lige tal fra ulige
if a = b then ' sammenligning
  ' ikke noget
end if
if a <> b then ' forskellig fra
  ' heller ikke noget
end if
if a < b then ' mindre end
  ' stadig ikke noget
end if
if a <= b then ' mindre end eller lig med
  ' jamen, ingenting
end if
 
%>
ASP / og/eller
 
<%
 
if skibHavdeEtFelt and spillerHavdeEtSkib then ' og
  udpegVinder()
end if
 
if feltEjesAfA or feltEjesAfB then ' eller
  tegnIkkeVandFelt()
end if
 
if not feltEjesAfA then ' ikke
  checkEjesAfB()
end if
 
%>
ASP / variabel
 
<%
 
dim antalSkibe
antalSkibe = 5
' et skib blev ramt
antalSkibe = antalSkibe - 1
 
%>
ASP / if
 
<%
 
if antalSkibe = 0 then
  Response.Write("Du har tabt!")
end if
 
%>
ASP / udgrening
 
<%
 
select case feltType
  case "vand"
    tegnFelt("blue")
  case "ramtvand"
    tegnFelt("cross")
  case "skib"
    tegnFelt("brown")
  case "ramtskib"
    tegnFelt("red")
  case else
    tegnFelt("white")
end select
 
%>
ASP / for
 
<%
 
for i = 0 to antalSkibe - 1
  tegnSkib(i)
next
 
%>
ASP / while
 
<%
 
do while antalSkibe > 0
  modtagSkud() // kan aendre antalSkibe
loop
 
%>
ASP / array
 
<%
 
dim mineSkibe(4) ' element 0-4, dvs. 5 i alt
mineSkibe(0) = "ubåd"
mineSkibe(4) = "hangarskib"
 
x = 0
y = 1
dim dimension(4)(1)
dimension(0)(x) = 2
dimension(0)(y) = 1
 
%>
ASP / bibliotek
 
[bib.asp i sin helhed]
 
<%
 
function taelFelter(type)
  if type = "krydser"
    taelFelter = 5
  else
    taelFelter = 3
  end if
end function
 
%>
 
[og den anden fil, i uddrag]
 
<!-- #include file="bib.asp" -->
<%
 
antalFelter = taelFelter(minType)
 
%>
ASP / funktion
 
<%
 
function taelFelter(type)
  if type = "krydser"
    taelFelter = 5
  else
    taelFelter = 3
  end if
end function
' noget mere kode
antalFelter = taelFelter(minType)
 
%>
ASP / database
 
<%
dim FilePath
dim Con
dim SQL
dim rs
dim antal
 
' her ligger databasen med skibe
FilePath = "d:\database\lisea2.gdb"
 
' lav forbindelse til databasen
set Con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Con.Open("Provider=sibprovider;location=localhost;;Data Source=" + FilePath + ";user id=sysdbs;password=kaffekop")
 
' SQL sætning - tæl spillerne
SQL = "select count(*) as mitantal from spiller"
set rs = Con.Execute(SQL)
 
antal = rs("mitantal")
 
Response.Write antal & " spillere i databasen"
%>
ASP / formular
 
<%
dim item
' metode 1 - god til debugging
' hvis det ikke var en form: Request.QueryString
' men det er det
For Each Item In Request.Form
  Response.Write Item & " = " & Request.Form(Item) & "<br>" & vbcrlf
Next
 
dim ind
' metode 2 - når man ved hvad man vil
navn = Request.Form("navn")
Response.Write "navn = " & Request.Form("navn") & "<br>" & vbcrlf
%>
ASP / session
 
[login.asp i uddrag]
 
<%
' login-funktion
if navntastetind = navnfradatabase and passwordtastetind = passwordfradatabase then
  Session("login") = "LY"
  Response.Redirect("admin.asp")
else
  Response.Redirect("index.html")
end if
%>
 
[noget.asp i uddrag]
 
<%
' check af login
if not Session("login") = "LY" then
  Response.Redirect("index.html")
end if
%>