Frihed

En historie   Tags: Frihed Påklistrede grene
Jeg er glad for, at jeg fik afprøvet det her med, at jeg ikke automatisk har sagt ja til alle de opgaver, en chef kan finde på at kaste i min retning, bare fordi jeg har underskrevet en kontrakt.
22. februar, 2009

Andre vinkler   Tags: Frihed Historie Psykologi Påklistrede grene
Anarki er en forkastelse af staten, fordi denne uvægerligt vil begrænse folks frihed - og ingen bør bestemme over andre.
21. februar, 2009

Filosofi   Tags: Filosofi Frihed Påklistrede grene
Det eneste formål, til hvis opnåelse magt med rette kan udøves over et medlem af et civiliseret samfund, er for at forhindre, at der tilføjes andre skade.
20. februar, 2009

Religion   Tags: Frihed Påklistrede grene Religion
Frihed er det bedste guld, mere værd end livet selv.
19. februar, 2009

IMHO   Tags: Frihed Påklistrede grene
Jo, jeg kan blive truet med døden, hvis jeg ikke gør dit og dat. Men i så fald kan jeg jo vælge: vil jeg leve, evt. med sår på sjælen, eller vil jeg dø, med mine principper i behold?
18. februar, 2009

Ordbog, associationer   Tags: Frihed Ordbog, associationer Påklistrede grene
Ordbog - frihed er: tilstand hvor man selv bestemmer uden at være kontrolleret af andre
17. februar, 2009

11. Frihed   Tags: Frihed Påklistrede grene
Ingen ka regere det, som vi bestemmer sel.
16. februar, 2009

Frihed og kærlighed   Tags: Filosofi Frihed Kærlighed
Onde mennesker adlyder af frygt; gode mennesker af kærlighed.
19. december, 2008

1 2