Lene Andersen

Mandag, mandag   Tags: Anmeldelse Bog Lene Andersen Science fiction
Baade-Og Mandag. Kendissen Cornelius og journalisten Tenna har en lang samtale. Eller rettere, Jesper Knallhatt har nedskrevet to fiktive personers samtale. Eller rettere, redaktøren Pamfilia Severinsen udgiver i 2035 endelig Knallhatts manuskript.
28. januar, 2011

1