« IMHO Et par historier »

Andre vinkler

Tags: Ikke-vold Påklistrede grene Religion


             Læs mere om "Påklistrede grene" som bog

De fleste religioner er imod vold - i hvert fald på papiret. I Bibelen [1] tilrådes der: "I har hørt, at der er sagt: 'Øje for øje og tand for tand.' Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværge mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til."

Ikke-vold er faktisk et højt udviklet begreb, og dækker i dag over en lang række teknikker til at løse problemer uden at bruge vold. Der kan være mange årsager til at undgå vold. Nogle holder på, at målet aldrig helliger midlet, andre går ind for, at man skal elske/respektere sine fjender. Teknikkerne er bl.a.: sultestrejke, demonstrationer, underskriftindsamling, arbejd-efter-reglerne, blokader, militærnægtelse, ikke at betale skat, og i det hele taget undgå, at folket arbejder sammen med magthaverne. Der er ikke helt enighed om, om vold mod ting er i orden.

Henry David Thoreau skrev i sin tid et essay om "civil ulydighed", der bl.a. behandlede det ikke at støtte sin regering, og at bryde visse love. Han blev siden læst af den danske modstandbevægelse, der brugte strejker, alsang, assistance til jødeflugt og en langsomtarbejdende regering til at spænde ben for tyskerne.

Mahatma Gandhi arbejdede videre med begrebet. Han gjorde reklame for satya - sandhed - deriblandt at man skal kende sine fjenders sandhed. Og satyagraha - sandhed + overbevise - der indeholder 3 begreber: sat = sandhed, ahimsa = at man ikke sårer andre og tapasya = at man er villig til selv-opofrelse. Han opstillede regler for hvordan satyagraha (der nogle gange oversættes som ikke-vold) skulle udøves, og disse regler dækker: at man ikke må være vred, hævnende, bande, overfalde fjenden, eller lade andre gøre det; at man udholder fjendens vrede, overfald, arrest og konfiskation; at man beskytter ejendom, andre har overdraget til en, med sit liv; og at man ikke adlyder nogen.

Walter Wink har forsket i ikke-vold. Nogle gange er påstanden nemlig, at ikke-vold ikke virker, eller ikke virker lige så godt som krig. Han kom frem til, at fx i 1989 blev 13 nationer / 1,7 milliard mennesker påvirket via ikke-vold - og i hele det 20. århundrede drejer det sig om 3,3 milliarder - det der svarer til 65% af menneskeheden! Så kom ikke og sig, at det aldrig har virket...


[1] Nye testamente, Matthæusevangeliet, 5, vers 38-39

Skabt: 4. februar, 2009 - Sidst ændret: 4. februar, 2009 - Kommentarer (0)