IMHO En historie

Andre vinkler

Tags: Filosofi Intuition Påklistrede grene Religion


             Læs mere om "Påklistrede grene" som bog

Naturligt nok taler nogle af religionerne om intuition. Når man oplever intuition, er det at få en åbenbaring - eller sådan føles det i hvert fald. Blandt hinduer hedder det sig, at sandheden er, at vi er meget tættere på Gud, end vi normalt går og regner med, og at intuitionen er vores opmærksomhed på denne sandhed. Engang var vi alle det samme væsen, og vi søger tilbage til den tilstand. Namaste, den hilsen jeg har nævnt allerede, ser også verden som 2-delt mellem logik og intuition.

Filosoffen Immanuel Kant [1] taler om intuitionen som en af vores sanser - basis for at vi kan lære noget.

I dag er der sket det, at man værdsætter intuitionen i Østen, bl.a. hvor der er tradition for buddhisme. Mens vi i Vesten ikke rigtig kan få det til at passe ind i videnskab. På trods af at nogle videnskabsmænd har haft oplevelser, hvor de ligesom i et glimt så sandheden - og så bagefter måtte prøve at konstruere et videnskabeligt bevis.

Der er dog stadig nogle, der sætter pris på denne egenskab. Hubert og Stuart Dreyfus har studeret hvordan vi lærer, bruger vores viden osv. De taler om, at intuition (eller know how) er den ypperste form for viden. Der, hvor vi ikke længere ved, hvorfor det vi gør, er det rigtige - vi ved bare, at det er rigtigt. Denne form for intuition er i øvrigt ikke det samme som instinkt - det sidste kræver nemlig ikke nogen form for erfaring, men er noget, man er født med.


[1] Kritik af den rene fornuft, Anden afdeling: Den transscendentale dialektik, Første bog: Om den rene fornufts begreber, Første afsnit: Om ideer generelt (B376-B377)

Skabt: 11. december, 2008 - Sidst ndret: 11. december, 2008 - Kommentarer (0)